WVE Vereniging van en door watersporters

In principe kan iedereen lid van de vereniging worden zolang men voldoet aan een aantal criteria die door de ledenvergadering zijn opgesteld. Lid zijn van een vereniging betekent bij WVE ook dat je meehelpt de eigendommen van de vereniging in orde te houden én er zorgvuldig mee om te gaan.

Doe-dagen

Meewerken op zgn. Doe-dagen (3 per hoofdlid per jaar) is daar een gezamenlijk onderdeel van waarbij men tevens andere leden leert kennen. Doe-dagen zijn vaak op zaterdag van 9 tot 15 uur waarbij iedereen zijn steentje bijdraagt. O.a. met tuinieren, elektra, schilderen, repareren van clubhuis of steigers, vlaggen ophangen, clubhuis poetsen, helpen met de catering, bar-diensten draaien, etc.  Er is voor jong en oud wat te doen en alle hulp is welkom.

En bij elke Doe-dag wordt er natuurlijk goed voor de inwendige mens gezorgd met koffie/thee en een lunch!

Lid worden

Om lid te worden van WVE dient men onderstaande acties uit te voeren.

  1. U dient zich eerst aan te melden via het aanmeldingsformulier* dat u van de site kunt downloaden. Dit vindt u onder aan deze pagina.
  2. Na ontvangst van uw aanmelding, ontvangt u van de secretaris een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. U hoort dan de voorwaarden, de kosten en wat het inhoud om lid te zijn van de vereniging. Tevens krijgt u inzage in de reglementen en de statuten van de vereniging.
  3. Na het invullen van een aanmeldingsformulier wordt u aanmelding besproken in het bestuur.
  4. Gaat het bestuur akkoord, dan ontvangt u een schriftelijke bevestiging en wordt u op en wachtlijst voor ligplaatsen geplaatst.
  5. Zodra er een geschikte ligplaats beschikbaar is krijgt u hiervan bericht.

*Bij het aanmeldingsformulier dient een foto van de boot, een foto van u zelf (hoofdlid) en een foto van het partnerlid toegevoegd te zijn. Tevens ontvangen wij graag een kopie van uw identiteitsbewijs en een kopie van de polis waaruit blijkt dat de boot tenminste WA verzekerd is.

Nadat u € 450,- aanbetaald hebt, kunt u uw ligplaats in gebruik nemen. De havenmeester zal de ligplaats aanwijzen en de penningmeester stuurt daarna de rekening voor ligplaats- en lidmaatschapsgelden minus de gedane aanbetaling, naar u toe.

Het 1e jaar bent u aspirant-lid en na 1 jaar zal uw functioneren als lid opnieuw besproken worden in het bestuur. Indien er geen negatieve punten zijn, krijgt u te horen dat u definitief als lid bent geaccepteerd.

Een hoofdlid dat in de loop van het jaar lid wordt en/of een ligplaats krijgt toegewezen, betaald een bedrag voor lidmaatschap en liggeld dat berekend wordt over het aantal resterende maanden inclusief de maand waarin hij tot het lidmaatschap is toegetreden.

Er is een opzegtermijn van 3 maanden, beginnend  op de eerste van de maand volgend op de datum van opzegging. Over deze periode zal zowel het lidmaatschap als het liggeld en eventuele bijkomende kosten zoals gebruik elektra-aansluiting  in rekening worden gebracht.

Meer informatie?

Tot ziens op de steiger.

Het bestuur